Entrenaments (de setembre a juny)

A la pista d’atletisme de Sant Feliu de Llobregat a C/ Mataró S/N

 Si plou molt no hi ha entrenament, però de vegades plou un quart d’hora abans de començar i a l’hora de començar ja no plou, o sigui que anem igualment perquè el temps canvia en un no res, de vegades hem començat amb  pluja i hem acabat amb sol.

 Encara que l’activitat es fa a les pistes de Sant Feliu, de vegades quedem al Parc Torreblanca, anem a la muntanya o altres llocs, per complementar els entrenaments o per entrenar de  cara al nostre Cros.

 

Utilització de les pistes per parts dels adults socis del CA Sant Just

Si algun adult vol fer-se Soci Protector del C.A.S.J. haurà d’omplir i signar la sol·licitud corresponent i pagar els 30 euros de quota anual, per tal de constar  com a soci/a i estar coberts per l’assegurança de responsabilitat civil del C.A.S.J. En aquest cas podrà utilitzar la pista i els vestidors a l’horari en el qual fan us els seus fills/es, de setembre a juny, Setmana Santa i Nadal no inclosos. Per cada fill/a que estigui al club, es rebaixarà 3 euros d’aquesta quota anual de 30 euros.

 

En qualsevol altre horari s’haurà de pagar l’entrada puntual d’accés a les instal·lacions i sotmetre’s al reglament d’utilització d’aquestes.