3a CURSA SOLIDÀRIA PER EQUIPS I INDIVIDUAL

SANT JUST DESVERN PER SANT JOAN DE DÉU

___________________________________________

 REGLAMENT

 1.- Organització

El Club Atletisme Sant Just organitza la 3a. Cursa Solidària Sant Just Desvern x Sant Joan de Déu de 5km per equips, amb la col.laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Obra Social Sant Joan de Déu, que se celebrarà el 24 de setembre de 2016 a partir de les 17 hores.

La cursa de 5km de recorregut es realitzarà en format per equips de 3 corredors, és obligatori que els membres d’un mateix equip arribin junts a meta o seran desqualificats. L’equip podrà ajudar-se durant la cursa sempre i quan no utilitzi ajuda externa.

Hi haurà 4 categories : masculí, femení, mixt i local.

També es podrà córrer la cursa de manera individual on només hi haurà la categoria absoluta.

La cursa infantil estarà oberta a tots els corredors nascuts a partir de l’any 2001 inclòs.

 

2.- Categories, horaris i distàncies

 

17:00 h                       OPEN PROMOCIÓ

 

                                   Infantil                        M        2003/2004                  800m

                                   Cadet                          M        2001/2002                  800m

 

17:10 h                       OPEN PROMOCIÓ              

 

                                   Infantil                        F          2003/2004                  800m

                                   Cadet                          F          2001/2002                  800m  

 

17:20 h                       OPEN PROMOCIÓ  

                       

                                   Benjamí                      M        2007/2008                  400m

                                   Aleví                          M        2005/2006                  400m

                                   Discapacitats              M        Totes les edats            400m

 

17:30 h                       OPEN PROMOCIÓ

 

                                   Benjamí                      F          2007/2008                  400m

                                   Aleví                          F          2005/2006                  400m

                                   Discapacitats              F          Totes les edats            400m

 

17:40 h                       OPEN PROMOCIÓ  

 

                                   Prebenjamins             M/F     2009-2015                  250m

                                   i més petits

  

18:00 h                       PREMIACIÓ OPEN PROMOCIÓ

 

18:30 h                       OPEN POPULAR

 

                                   Masculí: 3 membres homes

                                   Femení:  3 membres dones

                                   Mixt: 2 homes i 1 dona, 2 dones i 1 home

                                   Local: 3 membres de Sant Just Desvern

                                   Individual masculí

                                   Individual Femení

 

3.- Procés d’inscripció:

El termini d’admissió de les inscripcions finalitzarà el dijous 22 de setembre de 2016 a les 9.00h i/o quan s’arribi a un total de 1.000 inscrits/es entre totes les curses. No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic. Si algun equip/corredor s’apunta el mateix dia de la cursa, com no dóna temps a codificar el xip, podrà córrer, però haurà d’assumir que no sortirà a la classificació i per tant no tindrà dret a trofeu encara que estigui premiat.

Cada participant només tindrà dret a participar en una cursa. El fet de participar en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

 

Open Promoció

Inscripcions aquí

 

El preu de la inscripció de les curses Open Promoció es de 3€.

 

Open Popular

Inscripcions aquí 

El preu de la inscripció és de 33€ per equip i 11€ la cursa individual.

 

4.- Lliurament de dorsals

El lliurament del dorsal es farà el divendres 23 de setembre de 2016 de 18h a 21h al poliesportiu la Bonaigua de Sant Just situat al  Passeig de la muntanya 25, i el mateix dia de la cursa, de 10 del mati, fins com a mínim 45minuts abans de l’horari de sortida de cada cursa i categoria (C/Salvador Espriu) plaça Camoapa. Serà imprescindible presentar e resguard de pagament o DNI.

Serà obligatori que tot/es els/les participants portin el dorsal de manera visible durant la cursa. Qui no el porti, o el porti doblegat, serà desqualificat/ada.

 

El cronometratge de totes les curses es farà mitjançant ChampionChip.

   

5.- Premis i obsequis

A les curses de promoció on participen simultàniament diverses categories hi haurà una classificació individual separada per a cadascuna d’elles.

 

-        Open Infantil: tindran trofeu els tres primers/eres classificats/ades de cada categoria. També tindran medalles i samarreta tècnica tots els participants.

-        Open Popular: tindran trofeu els cinc primers equips de cada categoria masculí, femení, mixt i local. També tindran trofeu els tres primers classificats individual masculí i femení.

 

6.- Avituallament

L’organització oferirà líquid a tots/es els/les participants, un cop finalitzades les curses.

 

7.- Reclamacions

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al jutge àrbitre fins a 30 minuts després de conèixer els resultats. Aquest, un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual es comunicarà a l’interessat/ada. Si aquesta no li és favorable, podrà reclamar al Jurat d’Apel.lació. Les reclamacions al Jurat d’Apel.laciò es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 30€, com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel.lació seran inapel.lables, tot i que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents.

 

8.- Suspensió i canvis en el reglament

Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemències meteorològiques o qualsevol altre problema, així ho determini el jutge àrbitre.

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament de la IAAF (versió catalana), i la normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme i dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

 

9.- Cessió d’imatge

La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just.

 

10.- Responsabilitats

L’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’Obra Social Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just, no es faran responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar  els/les participants i espectadors/ores durant aquesta competició.

 

11.- Acceptació del reglament

La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.

 

12.- Contacte

  1. Organització atletismesantjust@gmail.com