24. jul., 2019

6a Cursa solidària per equips i individual Sant Just Desvern per Sant Joan de Déu: Reglament

6a CURSA SOLIDÀRIA PER EQUIPS I INDIVIDUAL

SANT JUST DESVERN PER SANT JOAN DE DÉU

______________________________________________________________________

 

REGLAMENT

 

1.- Organització

 

El Club Atletisme Sant Just organitza la 6a. Cursa Solidària Sant Just Desvern per Sant Joan de Déu de 5 km per equips i individual, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Obra Social Sant Joan de Déu, que se celebrarà el dissabte 21 de setembre de 2019 a partir de les 17:00 hores.

 

La cursa de 5 km de recorregut, es realitzarà en format per equips de 3 corredors, és obligatori que els membres d’un mateix equip arribin junts a meta o seran desqualificats. L’equip podrà ajudar-se durant la cursa sempre i quan no utilitzi ajuda externa.

 

Hi hauran 4 categories per equips: masculí, femení, mixt i local.

 

També es podrà córrer la cursa de manera individual on només hi haurà la categoria absoluta.

 

La cursa infantil estarà oberta a tots els corredors nascuts a partir de l’any 2004 inclòs.

 

2.- Categories, horaris i distàncies

 

17:00 h                        OPEN PROMOCIÓ

 

                                    Infantil                        M        2006/2007                   800m

                                    Cadet                           M        2004/2005                   800m

 

17:10 h                        OPEN PROMOCIÓ              

 

                                    Infantil                        F          2006/2007                   800m

                                    Cadet                           F          2004/2005                   800m  

 

17:20 h                        OPEN PROMOCIÓ  

                       

                                    Benjamí                       M        2010/2011                   400m

                                    Aleví                           M        2008/2009                   400m

                                    Discapacitats               M        Totes les edats             400m

 

17:25 h                        OPEN PROMOCIÓ

 

                                    Benjamí                       F          2010/2011                   400m

                                    Aleví                           F          2008/2009                   400m

                                    Discapacitats               F          Totes les edats             400m

 

 

17:30 h                        OPEN PROMOCIÓ  

 

                                    Prebenjamins               M        2012-2018                   250m

                                    i més petits

 

17:35 h                        OPEN PROMOCIÓ  

 

                                    Prebenjamins               F          2012-2018                   250m

                                    i més petits

 

 

18:00 h                        PREMIACIÓ OPEN PROMOCIÓ

 

18:30 h                        OPEN POPULAR

 

                                    Equip Masculí: 3 membres homes

                                    Equip Femení:  3 membres dones

                                    Equip Mixt: 2 homes i 1 dona o 2 dones i 1 home

                                    Equip Local: 3 membres de Sant Just Desvern

                                    Individual masculí

                                    Individual Femení

                                   Discapacitats Individual Masculí

                                   Discapacitats Individual Femení

 

3.- Procés d’inscripció:

 

El termini d’admissió de les inscripcions finalitzarà el dijous 19 de setembre de 2019 a les 9:00 hores i/o quan s’arribi a un total de 1.000 inscrits/es entre totes les curses. No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic.

 

Cada participant només tindrà dret a participar en una cursa. El fet de participar en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

 

Open Promoció

Inscripcions a :

 

-       www.championchip.cat

-       www.clubatletismesantjust.es

 

El preu de la inscripció de les curses Open Promoció és de 3 €.

 

Open Popular

Inscripcions a:

 

-       www.championchip.cat

-       www.clubatletismesantjust.es

 

El preu de la inscripció de la cursa Open Popular és de 33 € per equip i d’11 € la cursa individual.

 

4.- Lliurament de dorsals

 

El lliurament del dorsal es farà el mateix dia de la cursa de 10 del mati fins, com a màxim, 45 minuts abans de l’horari de sortida de cada cursa i categoria, al Carrer Salvador Espriu - Plaça Camoapa, on estarà situada la sortida i l’arribada de totes les curses. Serà imprescindible presentar el resguard de pagament o DNI.

 

Serà obligatori que tot/es els/les participants portin el dorsal de manera visible durant la cursa. Qui no el porti, o el porti doblegat, serà desqualificat/da.

 

El cronometratge de totes les curses es farà mitjançant ChampionChip.

 

5.- Premis i obsequis

 

A les curses de promoció on participen simultàniament diverses categories hi haurà una classificació individual separada per a cadascuna d’elles.

 

-       Open Infantil: tindran trofeu els tres primers/eres classificats/des de cada categoria. També tindran medalles i samarreta tècnica tots els participants.

-       Open Popular: tindran trofeu els cinc primers equips de cada categoria masculí, femení, mixt i local. També tindran trofeu els tres primers classificats individual masculí i femení.

 

6.- Avituallament

 

L’organització oferirà aigua a tots/es els/les participants, un cop finalitzades les curses.

 

7.- Reclamacions

 

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al jutge àrbitre fins a 30 minuts després de conèixer els resultats. Aquest, un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual es comunicarà a l’interessat/da. Si aquesta no li és favorable, podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació. Les reclamacions al Jurat d’Apel·laciò es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 30€, com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran inapel·lables, tot i que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents.

 

8.- Suspensió i canvis en el reglament

 

Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemències meteorològiques o qualsevol altre problema, així ho determini el jutge àrbitre.

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament de la IAAF (versió catalana), i la normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme i dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

 

9.- Cessió d’imatge

 

La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just.

 

 

 

10.- Responsabilitats

 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’Obra Social Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just, no es faran responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar  els/les participants i espectadors/ores durant aquesta competició.

 

11.- Acceptació del reglament

 

La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.

 

12.- Contacte

 

  1. Organització atletismesantjust@gmail.com