La propera temporada començarà el dilluns 1 de setembre.
 
HORARIS:
 
              - Els de 2009 fins a 2004 entrenen de 17:30 a 19h (dilluns i dimecres).
              - Els  de 2003 fins 1998 de 18:30 fins a 20h (dilluns i dimecres) 17:30 fins 19h     
              (divendres).
 
Documentació a descarregar: