Atenció al públic

Al teléfon 656361505 a partir de les 16:30h a les mateixes pistes dimarts de 17:30 a 19h i dimecres de 18:30 a 20h.

 

Carles Martínez (COORDINADOR): atletismesantjust@gmail.com

Luisa Romero (TRESORERIA):  tresoreriaatletismesj@gmail.com