Horari d'atenció al públic

Al teléfon 656361505 a partir de les 16:30h o a les mateixes pistes de 18:30 a 20h dilluns i dimecres.

 

Carles Martínez (COORDINADOR): atletismesantjust@gmail.com

Luisa Romero (TRESORERIA):  tresoreriaatletismesj@gmail.com

 

Passeig de la Muntanya, 25 - 08960 San Just Desvern 

Pista de Les Grases (Sant Feliu de Llobregat)

Horaris d'entrenaments: Dilluns, dimecres i divendres (17:30 a 20:00)

Inscripcions

Es poden retornar a través del mail o els dies d’entrenament.

Els fulls d’inscripció s’han d’omplir per poder donar d’alta als nens/es al Consell Esportiu Comarcal del Baix Llobregat i a la FCA, els quals inclouen l’assegurança mèdica.

En el cas dels nens i nenes que continuïn al Club d'un any per l'altre, el pare o mare haurà d'especificar si ha canviat alguna de les dades donada anteriorment.

 

 

FITXA INSCRIPCIÓ CLUB ATLETISME SANT JUST

Fitxa inscripció

Altres documents d'interés

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DEL NEN-A

Autorització ús imatges

AUTORITZACIÓ PER REALITZAR L'ACTIVITAT

Autoritzaicó realització d'activitat

Document Protecció de Dades Cebllob

Documentació acceptació llei protecció de dades

Sol.licitud adults CASJ Socis Simpatitzants Veterans Fondistes

Adults - Socis simpatitzants