REGLAMENT 7a CURSA SOLIDÀRIA SAT JUST DESVERN PER SANT JOAN DE DÉU

7a CURSA SOLIDÀRIA PER EQUIPS I INDIVIDUAL

SANT JUST DESVERN PER SANT JOAN DE DÉU

______________________________________________________________________

 

REGLAMENT

 1.- Organització

 El Club Atletisme Sant Just organitza la 7a. Cursa Solidària Sant Just Desvern per Sant Joan de Déu de 5 km, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Obra Social Sant Joan de Déu, que se celebrarà el dissabte 15 d’octubre de 2022 a partir de les 17:00 hores.

 La cursa de 5 km de recorregut, serà de caràcter individual i hi haurà premis per categories.

 La cursa infantil estarà oberta a tots els corredors nascuts a partir de l’any 2008 inclòs.

 

2.- Categories, horaris i distàncies

17:00 h                       OPEN PROMOCIÓ

                                    Sub 14                        M        2011/2010                  800m

                                   Sub 16                        M        2009/2008                  800m

 17:10 h                       OPEN PROMOCIÓ              

                                    Sub 14                        F          2011/2010                  800m

                                   Sub 16                        F          2009/2008                  800m  

 17:20 h                       OPEN PROMOCIÓ  

                                   Sub 10                         M        2015/2014                  400m

                                   Sub 12                        M        2013/2012                  400m

                                   Discapacitats              M        Totes les edats             400m

 17:25 h                       OPEN PROMOCIÓ

                                    Sub 10                         F          2015/2014                  400m

                                   Sub 12                        F          2013/2012                  400m

                                   Discapacitats              F          Totes les edats             400m

  17:30 h                       OPEN PROMOCIÓ  

                                    Sub 8                           M        2017-2016                  250m

                                   i més petits

 

17:35 h                       OPEN PROMOCIÓ  

                                    Sub 8                           F          2017-2016                  250m

                                   i més petits

 

18:00 h                       PREMIACIÓ OPEN PROMOCIÓ

18:30 h                       OPEN POPULAR 5KM

                                    General                       M i F   2007 i més grans

                                   Categoria A                M i F   2007 a 1987

                                   Categoria B                M i F   1988 a 1978

                                   Categoria C                M i F   1977 a 1967

                                   Categoria D                M i F   1966 a 1956

                                   Categoria E                 M i F   1955 i més grans

                                   Individual Masculí amb discapacitat

                                   Individual Femení amb discapacitat

 3.- Procés d’inscripció:

El termini d’admissió de les inscripcions finalitzarà el dijous 13 d’octubre de 2022 a les 9:00 hores i/o quan s’arribi a un total de 1.000 inscrits/es entre totes les curses. No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic.

Cada participant només tindrà dret a participar en una cursa. El fet de participar en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Open Promoció

Inscripcions a :

-       www.championchip.cat

-       www.clubatletismesantjust.es

El preu de la inscripció de les curses Open Promoció és de 3 €.

 

Open Popular

Inscripcions a:

-       www.championchip.cat

-      

El preu de la inscripció de la cursa Open Popular és de d’11 €.

 

4.- Lliurament de dorsals

El lliurament del dorsal es farà el mateix dia de la cursa de 10 del mati fins, com a màxim, 45 minuts abans de l’horari de sortida de cada cursa i categoria, al Carrer Salvador Espriu - Plaça Camoapa, on estarà situada la sortida i l’arribada de totes les curses. Serà imprescindible presentar el resguard de pagament o DNI.

Serà obligatori que tot/es els/les participants portin el dorsal de manera visible durant la cursa. Qui no el porti, o el porti doblegat, serà desqualificat/da.

El cronometratge de totes les curses es farà mitjançant ChampionChip.

  

5.- Premis i obsequis

A les curses de promoció on participen simultàniament diverses categories hi haurà una classificació individual separada per a cadascuna d’elles.

-       Open Infantil: tindran trofeu els tres primers/eres classificats/des de cada categoria. També tindran medalles i samarreta tècnica tots els participants.

-       Open Popular: tindran trofeu els 3 primers de la general masculí i femení i els primers de cada categoria masculí i femení. Els guanyadors de la general no tenen premi a la seva categoria.

6.- Avituallament

L’organització oferirà aigua a tots/es els/les participants, un cop finalitzades les curses.

7.- Reclamacions

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al jutge àrbitre fins a 30 minuts després de conèixer els resultats. Aquest, un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual es comunicarà a l’interessat/da. Si aquesta no li és favorable, podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació. Les reclamacions al Jurat d’Apel·laciò es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 30€, com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran inapel·lables, tot i que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents.

8.- Suspensió i canvis en el reglament

Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemències meteorològiques o qualsevol altre problema, així ho determini el jutge àrbitre.

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament de la IAAF (versió catalana), i la normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme i dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

9.- Cessió d’imatge

La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just

10.- Responsabilitats

L’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’Obra Social Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just, no es faran responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar  els/les participants i espectadors/ores durant aquesta competició.

11.- Acceptació del reglament

La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.

12.- Contacte

Organització atletismesantjust@gmail.com

TORNA A L'INICI